Her finner du dokument etc. som er utarbeidet for bevegelsen. Av innhold kan nevnes landsmøte protkoll, diverse retningslinjer osv.
Landsmøtedokument 2016
Årets landsmøte går av stabelen i Kristiansand fredag 16. september. Her er dokumentene som skal behandles.
Les mer (26.6.2014)
Omsorgsrådet
Omsorgsrådets formål er å stå til tjeneste for predikanter, ledere og våre menigheter. Det skal vises medmenneskelig omsorg i livskriser, konfliktsituasjoner og øve sjelesorg der det er mulig. 
Les mer (02.3.2012)
Lausannepakten ett skritt videre
Cape Town erklæringen 2010
Cape Town-erklæringen betegnes som et av de viktigste dokumentene for den evangelikale misjonsbevegelsen i dag. 
Les mer (09.1.2012)
En del av en verdensomspennende kirke
Lausannepakten
DFEF er en del av den verdensvide evangelikale kirke. I bunnen for denne kirke ligger Lausannepakten som ble vedtatt i 1974. Denne pakten kan leses her.
Les mer (09.1.2012)
Misjonsstrategi
Gammelt budskap på nye føtter
DFEFs Misjons strategi og håndbok for misjonsarbeidere. Kristi sendebud i vår tid. Gjeldende fra 2009-2013
Les mer (05.1.2012)
Retningslinjer ved seksuelle krenkelser
Veiledning for ansatte, tillitsvalgte, ledere og frivillige medarbeidere innen DFEF og menigheter tilknyttet DFEF.
Les mer (24.10.2011)
DFEF Vedtekter
Vedtekter for De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge
Les mer
Landsmøteprotokoller
Her finnes alle de offisielle landsmøteprotokoller som er laget med bakgrunn i landsmøter.
Les mer