Her vil det legges ut diverse artikler og dokument som kan være til hjelp for den som ønske rå få en helhetlig forståelse av DFEF sin struktur og de vedtekter etc som gjelder. 

Her vil det også legges ut kinker til andre interesseområder som involverer DFEF som bevegelse i det norske kirkelandskapet.
Lausannepakten ett skritt videre
Cape Town erklæringen 2010
Cape Town-erklæringen betegnes som et av de viktigste dokumentene for den evangelikale misjonsbevegelsen i dag. 
Les mer (09.1.2012)
En del av en verdensomspennende kirke
Lausannepakten
DFEF er en del av den verdensvide evangelikale kirke. I bunnen for denne kirke ligger Lausannepakten som ble vedtatt i 1974. Denne pakten kan leses her.
Les mer (09.1.2012)
Misjonsstrategi
Gammelt budskap på nye føtter
DFEFs Misjons strategi og håndbok for misjonsarbeidere. Kristi sendebud i vår tid. Gjeldende fra 2009-2013
Les mer (05.1.2012)