En biografi om
Erik Andersen Nordquelle
Mannen som med god grunn kunne vært kalt pinsebevegelsens «mor» og den frie evangeliske bevegelsens «far» i Norge.
Les mer
Fra evangelistkonferanse i 1926
Hvad er Guds menighet?
Referat fra ordskiftet i forbindelse med debatt om DFEF sitt menighetssyn
Les mer (02.7.2011)
Litt historikk om
"Det Gode Budskap" og "Schibboleth".
Det Gode Buskap og Schibboleth har gjennom alle år vært "limet" i DFEF. Gjennom disse to publikasjoner har bevegelsens teologi blitt fremmet gjennom det skrevne ord og sangen.
Les mer (02.7.2011)
Et innlegg skrevet av Asbjørn Froholt til Landsmøtet i 1997
Landsmøtene i DFEF & Misjonsutvalget - 50 år
Hvor var vi? Hvor er vi? Hvor går vi? Dette har vært spørsmål som har vært stilt mange ganger i løpet av de siste 50 år. DFEF - er en bevegelse i bevegelse! Ved en slik markering er det derfor nødvendig å løfte fram både de historiske fakta og de debattene som har vært, for å gi bevegelsen et grunnlag til å se på veien videre fram mot år 2000.
Les mer
Del 2 av G. Iversens historiebeskrivelse
De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge
Dette er stoff som sto på trykk i Det Gode Budskap på 1950 - 60 tallet (noe også fra Misjons-Røsten), og som er en fortsettelse av de to utgitte heftene som kom i 1942. Jeg har prøvd å tilrettelegge det fylkesvis som i heftene.
Les mer
En kortfattet oversikt av G. Iversen
De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge
Her kan du lese en "kortfattet" historikk om DFEF slik Gustav Iversen så det da han skrev denne artikkelen i 1942. Det er ikke foretatt noen endringer av språk eller innhold.
Artikkelen er publisert med tillatelse av nettsiden "de gamle stier".

Les mer