Misjons- og hjemmeutvalget er DFEF sitt valgte organ for å tilrettelegge og lede bevegelsens fellesarbeid. MHU velges av landsmøtet.
MHU består av følgende personer
Leder : Kjell OhldieckMob: 474 55 336
E-post: ohldieck@dfef.no
 
Nestleder:  Arve Bækkelund  
Medlem: Turid Dahl  
Medlem: Jan Andre Langåker
 
Medlem: Ingrid Greta Lauvås
  
Medlem: Sven J. Stray
  
Varamedlem:Trude Jonassen