Kirken som brått ble en flyktningeleir.
Menigheten tar ansvaret når samfunnet ikke evner. Søndagsskolen rykker ut og 25 flyktninger flytter inn i kjelleren.
Les mer (16.10.2014)
Alfa konferanse i Ukraina
Prosjetkoordinator Helge Nupen og misjons- og hjemmesekretær Bjørn S. Olsen reiser til Ukraina for å delta på freds- og forsoningskonferanser for ungdom.
Les mer (06.10.2014)
Sender ut menighetsplantere og misjonærer!

Rektor Anatolij V. Gluhkovski ønsker gjennom «Ukrainian Evangelical Theological Seminary» (UETS) å skape forvandling i øst-Europa. Foruten stor satsing på menighetsplantning ønsker de også å sende ut misjonærer til andre russisktalende land. 


Les mer (26.8.2011)