Åse og Stig Andreasson har gjennom over 40 år drevet evangelisk misjonsvirksomhet i Frankrike. På neste side kan du se en video som tar for seg deres historie. 
http://www.dfef.no/misjon2/europa/frankrike/men-gud-gav-vekst


Åse og Stig Andreasson
Åse og Stig Andreasson har vært misjonærer i Frankrike og Belgia i ca. 50. år. De er nå pensjonister men brenner fortsatt for evangeliets utbredelse i Europa.
(10.6.2011)