Familien Arild og Kamilla L. A

Kamilla , Arild og barna er i Hong Kong for 1 års tjeneste, for å være med i bibelarbeid rettet mot Kina

De skal ha sin tjeneste som en del av Bibelmisjonen Nytt Livs Lys sin virksomhet i Hong Kong.

Flere titalls millioner kristne kinesere venter på å få sitt eget eksemplar av Guds ord. Det anslås nå at 130 millioner kinesere er frelst. Hver bibel som kommer inn i Kina, vet vi resulterer i enda flere brødre og søstre der.

Familien består av Arild, Kamilla, Isak,  Mari, Leon og Ella