Nord-Norgesutvalget er et utvalg dannet av DFEFs menigheter i Nord-Norge. Utvalgets medlemmer velges på årsmøte, som avholdes under Nord-Norgeskonferansen i august hvert år. Tidligere var det Nord-Norgeskomiteen i Drammen som administrerte innsamlede midler, og støttet forkynnere som reiste i nord. I dag er det Nord-Norgesutvalget som selv har dette ansvaret. Komiteen i Drammen står kun for den årlige innsamlingen til dette formålet. 


Menighetene i Finnmark har en felles kasse som står som arbeidsgiver og alle betaler inn til denne kassen. Menighetene i Troms har valgt å stå utenfor dette samarbeidet og styrer økonomien selv. Nord-Norgesutvalget har i 2006 sitt 20 årsjubileum siden den første konferansen ble avholdt i Børselv i 1986. 
Støtt arbeidet i Nord! 

Virksomheten i våre nordligste fylker er preget av store avstander og mange småsteder. Dette gjør at vennene i nord er avhengig av hjelp for å kunne tilkalle forkynnere. Du kan støtte menighetene i Finnmark direkte igjennom deres egen felleskasse. 
    

Kasserer: Inger Eriksen  
Adresse: Postboks 265 
  9751 Honningsvåg  
Bankgiro nr.: 4960.10.05858 

   
Nord-Norgesutvalgets leder: Terje Gamst  
Adresse: Rossmollgata 4 
    9600 Hammerfest  
Telefon: 78417009  
Mobil: 99747272  
  E-post: tg.fila@online.no
Solbrått aldershjem i Børselv i Finnmark
En misjonærs monument
Historien om Solbrått er også historien om Dorothea Klem, kjøpmannsdatteren fra Modum, som ble misjonær i Finnmark. 

Les mer (26.10.2012)
Terje Gamst om Nord-Norgekonferansen:
Stor betydning for små menigheter
Med opptil 60 deltakere har Nord-Norgekonferansen stor betydning for små venneflokker spredt over store avstander, forteller forstander i arrangørmenigheten, Terje Gamst. 
Les mer (24.8.2012)
Nord-Norgeskonferansen
"Tid for høst"
"Tid for høst" er mottoet for årets Nord-Norgeskonferanse som går av stabelen 17.-19. august, på Skaidi hotell ved Repparfjorden
Les mer (14.6.2012)
Sopperogården:
en oase i lappland
Dersom du kjører gjennom riksvei 45 en gang, er det vel vært og stanse en natt for å oppleve dette flotte stedet som drives av våre herlige trossøsken i Soppero.
Les mer (16.8.2011)
Nord Norge stevnet 2011
Venner fra øst og vest og nord og sør i Finnmark og Troms hadde tatt veien til Soppero denne helgen. De lengst reisende hadde kjørt i nærmere 600 km. 
Les mer (16.8.2011)