VELKOMMEN TIL LED19

«JESUS SYNLIG - FORVANDLER MENNESKER, FORANDRER SAMFUNN» det er tema for LED19, Vi tror at også årets konferanse blir inspirerende og viktig for landets menigheter. Dette skal en rekke gode forkynnere være med å sette fokus på, og vi håper mange ledere velger LED19. Varmt velkommen!

Ved Ole Anders Fredheim
Oppdatert: (24.10.2018)VELKOMMEN TIL LED19

VIKTIG INFORMASJON FOR DEG SOM SKAL GJØRE PÅMELDING I CHECKIN:
Alle som skal bo på samme rom må registreres i samme bestilling.
Du kan registrere flere rom i samme bestilling
Det er viktig at du har hele romfordelingen klar før du starter bestillingen.
Legg inn alle brukere og persondetaljer før du går til romfordeling

FOR DEG SOM SKAL MELDE PÅ GRUPPER KAN DU LASTE NED DE TO MALENE SOM DU
FINNER NEDERST PÅ DENNE SIDEN 
[2]

DER FINNER DU OGSÅ PÅMELDINGSLINK DIREKTE TIL CHECKIN

Om det likevel skulle være vanskeligheter så er vi her for å bistå
dere.

Kontakt Lederrådet ved Jan Eilert Aakre 40 41 30 43


PRISER


KONFERANSEAVGIFT (Inkluderer 1 eks av konferanseboken for Led19 pr
deltaker. Flere eksemplarer kan kjøpes i Hermons stand for kr 298,00)

Innen 31 oktober
Konferanseavgift 1175,-

Innen 04. desember
Konferanseavgift 1375,-

Etter 05. desember
Konferanseavgift 1790,-


OVERNATTING
 
Inkluderer middag og kvelds ankomstdag samt frokost og
lunch avreisedag, samt kaffe te og vann. Måltider ut over dette på
ankomst og avreisedag (ikke søndag) må bestilles ekstra.
Priser pr person i de forskjellige romkombinasjoner

OBS Etter 11. januar øker også romprisene på eventuelt ledige rom.
Nye priser i parantes

Enkeltrom
1830 pr pers pr natt (2050)

Dobbeltrom
1395 pr pers pr natt (1550)

Trippelrom
1100 pr pers pr natt (1250)

Fire- til sekssengsrom
990 pr pers pr natt (1150)

DAGPAKKER 

Inkluderer konferanseavgift, lunch,middag og kvelds samt 1
eks av konferanseboken for Led19 pr deltaker. Flere eksemplarer kan
kjøpes i Hermons stand for kr 249,00

Innen 31. oktober 2018
Dagpakke 960,-

Innen  04. desember 2018
Dagpakke 1095,- pr dag

Innen  10. januar 2019
Dagpakke 1295,- pr dag

fra og med 11. januar 2019 (under forutsetning av kapasitet)
Dagpakke 1395,- pr dag

Alle priser gjelder pr. person og er inkl. vann/kaffe/te hele dagen.
Påmelding kan ikke skje direkte til konferansesenteret men via Checkin

LES GJENNOM BESTILLINGSRUTINENE!

Avbestillings- og endringsgebyr innen 05.desember: 200,- pr. bestilling.
Etter dette er det ikke mulig å endre eller avbestille (man kan derimot
gjøre navnendringer som ikke påvirker overnatting eller mat frem til
konferansestart)

Du må registrere personlige valg på samtlige deltakere før du går
videre på rombestillingen.
Derfor er det viktig å ha alle persondata og bestillingsdetaljer
tilgjengelig før registreringen starter.
Den som legger inn bestillinger må være over 18 år og vil være
ansvarlig for bestillingen.

ROMBESTILLING
HUSK AT alle som skal overnatte på samme rom, må være i samme
bestilling. Du legger først inn personer og persondata inkl informasjon
om ankomst og avreise med mer, Før du går til rombestillingen. Du kan
registrere flere rom i samme bestilling
1. Der velger du først antall rom du ønsker å bestille (hvor mange
rom du ønsker å fordele deltakerne på)
2. Deretter velger du, for hvert rom, om det skal være 1-, 2-, 3- eller
4-6-mannsrom.
3. Når de to valgene over er fylt inn, kan du velge hvilke deltakerne
som skal sove på rommene.
Det blir beregnet pris etter hvor mange som er på rommet hver natt, og
summen presenteres som en samlet sluttsum.

Links:
------
[1] http://www.pbu.no/blog/2016/10/19/gyldig-fravaer-led18/Print artikkel Skriv ut artikkelen