Samarbeidspartneren få benytter

De Frie Evangeliske Forsamlinger er en av samarbeidsorganisasjonene til Kristelig studieforbund (K-stud). K-stud kan bidra med økonomisk og pedagogisk støtte til menighetenes mange virkegrener. Få benytter tilbudet.

Oppdatert: (01.12.2017)


Daglig leder Hege Irene Fossum og studiekonsulent Guro Haugland Byfuglien ønsker enda mer kontakt med menighetene i DFEF.

Tekst og foto: Stig-André Lippert

Det gode budskap møter studiekonsulent Guro Haugland Byfuglien og daglig leder Hege Irene Fossum i K-studs lokaler i Kirkens Hus, sentralt i Oslo. De forteller gladelig om hvordan de kan hjelpe til i menighetenes arbeid.

– Hva holder dere i K-stud på med?
– Slagordet vårt er; Læring for troen og livet. Vi ønsker å hjelpe til så det kan drives opplæringsaktiviteter som bidrar til utvikling, både personlig og for fellesskapet. Det vi er med på å støtte, spenner ganske vidt. Medlemsorganisasjonene våre er først og fremst opptatt av tilskudd, det er ofte det de kontakter oss for. Men vi vil også være med på det pedagogiske. Studieplanen som skal utarbeides og godkjennes før oppstart av kurset, er med på å danne grunnlag for kvaliteten og bevisstheten rundt opplæringen. Vi tilbyr pedagogiske utviklingsmidler for de som vil lage nye opplegg, både i forhold til metodikk og i grupper og kurs. Vi samarbeider med ulike kristne forlag også, for å legge til rette for nettopp dette arbeidet, forteller Byfuglien og Fossum, som utfyller hverandre.

 Bidrar pedagogisk, ikke teologisk

– Hva kan dere tilby våre menigheter?
– Vi er forpliktet til å ha en form for opplæring i løpet av året.  Da arrangerer vi et kurs, gjerne i samarbeid med noen av medlemsorganisasjonene våre. Dette året hadde vi kurs i babysang med IKO og Frelsesarmeen. Vi har også hatt låtskriverkurs. Det er en måte for oss å komme i kontakt med våre medlemmer og få et innblikk i hva som er i vinden. Det å nå ut med våre kurs er også en utfordring, siden ikke alle våre medlemsorganisasjoner kjenner så godt til K-stud.

 K-stud understreker at de ikke har noe å gjøre med det teologiske innholdet i opplæringen. De ønsker å være med på å sette rammene for opplæringen. Med så mange kristne organisasjoner med på laget, lar det seg ikke gjøre å styre den teologiske delen.

– Vi er et pedagogisk samarbeidsorgan, ikke et teologisk. Vi forholder oss til voksenopplæringsloven som er gitt av Kunnskapsdepartementet. Vår oppgave er å være en samarbeidspartner hvor det pedagogiske tas opp, ikke det teologiske. Vi gir støtte til all type organisert læring. Det må ikke være kristent innhold, men det må være arrangert av en menighet eller organisasjon som er medlem hos oss. Vi har gitt støtte til datakurs og motorsagopplæring også, for å nevne noe utradisjonelt, sier Byfuglien og Fossum.

 Gir støtte gjennom menigheten

– Hvis en ungdomsgjeng i menigheten vil starte bibelgruppe, hvilke krav stiller dere da?
– Dere må ha godkjent en studieplan først. Den godkjenner vi. Så må det være minimum åtte kurstimer. Det kan fordeles over et semester, skoleår eller en helg. Aldersgrensen nedover er 14 år, og det må være minst én deltaker med 75 prosent oppmøte. Vi ser helst at dere starter med minimum fem personer, men i noen tilfeller kan det være spesielle grunner for å være færre. Det kan være geografi, tilrettelegging eller kursets karakter. Vi må ha navn, adresse, fødselsår og oppmøteliste. Så sendes søknad om tilskuddsstøtte i etterkant av opplegget.

– Bibelgruppen må altså være tilknyttet en menighet?
– Ja, menigheten søker. Opplegget må være i forståelse med menigheten. Vi kan ikke gi støtte til frittstående grupper. Enkelt sagt betaler vi ikke ut støtte til private kontoer, vi gir til menighetens konto. Men det behøver ikke være pastoren som søker, det kan være bibelgruppelederen.

– Hva gjør dere i etterkant for å forsikre dere om at opplæringen faktisk har skjedd?
– Vi ser først og fremst på studieplanen. Vi sjekker også om timetall er i tråd med rammene. Vi kontrollerer at alle opplysninger er med, som deltakernes fødselsår og adresse, fremmøteregistrering og hvordan kurset er kunngjort. Vi gjennomfører også internkontroll på enkelte kurs i løpet av året. Men dette er bygget på tillitt i stor grad.

Kan bli mye penger

K-stud opererer med faste tilskuddsordninger. Dette gjør det oversiktlig for menigheter å vite hva de kan vente i støtte.
– Til bibelgruppe eller cellegruppe gir vi 60 kroner per gjennomførte kurstime, det er klokketimer i vår sammenhenger. Uavhengig av antall deltakere og innkjøpt materiell. Det er fastpris. For kurs, kor og band og liknende gir vi 80 kroner time. Vi skiller der. Kor som øver flere timer per uke får jo en del fra oss. Vi har menigheter eller organisasjoner som får over 100.000 kroner i støtte på det meste.

– Hvordan kommer man i kontakt med dere?
– Hjemmesiden vår er den enkleste måten både for å kontakte oss og søke støtte. Vi er behjelpelige på telefon for de som ikke er så trygge på elektroniske søknader også. Man får også private profiler på siden vår med brukernavn og passord, da har vi en kontaktperson og alt ligger lagret til neste gang samme gruppen skal søke. Det er et enkelt verktøy, avslutter de ansatte på K-studs kontor i Oslo.Print artikkel Skriv ut artikkelen