Professor hyller skaperverket

Kjell Tveter, pensjonert professor emeritus i kirurgi og urologi, mener vår verden er for kompleks til at tilblivelsen kan være tilfeldig. I boken: «Livet – Skapelse eller tilfeldighet?» hyller han skaperverket.


Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (07.3.2015)


Pensjonert professor Kjell Tveter har studert i fire år før boken han holder i hånden ble ferdig.

– Vi har en stor Gud. Men jeg synes synd på ham – tror han gråter mye, sier Kjell Tveter, sakte hoderystende. – Gud har skapt så fin verden for oss, mens mange mennesker gjør hva de kan for å redusere Guds allmakt og krenke Guds hellighet. Det gjør meg melankolsk og vemodig.

 Sammen med sin kone Bjørg bor Kjell Tveter (75) som sier dette, rett ved kanalen i Fredrikstad. Daglig mater de 42 svaner som majestetisk siger opp og ned kanalen midt i byen. Bjørg og Kjell går jevnlig i Kristi Menighet.

Bruker pensjonisttilværelsen

Kjell er professor emeritus i kirurgi og urologi med nyrer og urinveier som sitt område. Han er også spesialist på kreft i prostata. Nå er han pensjonist og bruker tiden på noe ganske annet.

– Det startet med en tanke jeg fikk under en konfirmasjon. Under middagen sa jeg noen ord til konfirmanten. Da han takket etterlyste han litteratur om innvendinger mot evolusjonslæren. ´Vi som tror på skapelsen har ingenting å vise til,´ sa han. Det ble en utfordring for meg å skrive en bok som kan være et verktøy for norsk kristenhet.

I fire år har Kjell Tveter sittet inne på sitt kontor, studert og skrevet. Resultatet har blitt boken: «Livet – Skapelse eller tilfeldighet?»

– Jeg ville skrive en bok for skapelsen, ikke imot noe. Derfor er dette en bok som hyller skaperverket og ikke en bok imot Darwin eller evolusjonslæren, sier Tveter og kaster fram sitt første argument:

– Det finnes ikke noe primitivt liv. Selv den enkleste celle vi vet om er svært kompleks, sier han og tar fram en bok bak godstolen han sitter i. Han ganger opp antall sider med ca. antall ord pr. side og får at boken består av 75.000 ord og ca. 500.000 bokstaver i en bestemt rekkefølge for å gi boken mening. Det norske alfabet består av 29 bokstaver mens «livets alfabet», som han kaller det, består av fire «bokstaver» eller kjemiske forbindelser.

Det enkleste er avansert

– Det enkleste liv vi vet om består av 160.000 «bokstaver» som står i en helt bestemt rekkefølge for å gi mening til en celle som skal ta til seg næring, vokse og formere seg. Det er ikke mulig at det kan skje tilfeldig, reflekterer professoren. – Én liten feil i denne rekkefølgen vil få alt til å gå i stå.

Da konkluderer Tveter at et intelligent vesen må ha laget det første liv. Det vesenet kaller han Gud.

Det var det enkle liv. Når han begynner å snakke om menneskekroppen blir tallene virkelig store.

– En menneskekropp består grovt sett av 200.000 milliarder celler. Hver celle består – ikke av 160.000, men av 3,2 milliarder «bokstaver» i bestemt rekkefølge. Hver celle har en to meter lang DNA-streng som i detalj beskriver dens egenskaper. Dette er uhyre komplekst.

Naturens makro og mikro

– Som kirurg har jeg jobbet med skaperverket på makronivå. Jeg har sett defekte organer som kunne erstattes eller fjernes. De siste fire årene har jeg studert skaperverket på cellenivå. Det er en helt ny verden. Det har vist meg at Gud er stor, sier professoren. Nå ønsker han å bruke tiden på å styrke folks tro på Gud. Han ser at mange unge blir fratatt troen på en skapende Gud under utdannelsen. Der er det Darwins evolusjonslære som ligger til grunn.

I tillegg til boken har Kjell Tveter har laget en Powerpoint-fremvisning som han bruker når han holder foredrag.

– Det har vist seg at det blir langt færre frafalne i menigheter som underviser om sann skaperforkynnelse minst én gang i året, konkluderer forfatter Kjell Tveter som gjerne besøker menigheter.Print artikkel Skriv ut artikkelen