Haldor Aasebø om SENDT:

Positivt med samarbeid om menighetsplanting

– Det var positivt at kristne fra ulike retninger kan samarbeide om å vinne flere, sa DFEF-leder Haldor Aasebø etter SENDT-konferansen.

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (02.4.2014)


En solid delegasjon frie venner var representert i SENDT-konferansen. Her samlet foran Oslo Kongressenter på Youngstorget.

– Det var stort å oppleve at så mange kirkesamfunn kunne samarbeide om felles anliggende uten at det var spenninger mellom oss, sa DFEF-leder Haldor Aasebø til Det gode budskap etter SENDT-konferansen i Oslo. – Det var oppmuntrende å høre om menighetsplanting i Norge. Ofte gir media inntrykk av at landet er i ferd med å avkristnes, sa Haldor.

Torsdag 27. mars var nær 800 menighetsledere samlet til felles måltid i Oslo Kongressenter på Youngstorget i oppstarten av DAWN-konferansen SENDT – for noe større. Bare det at 15 ulike organisasjoner, bevegelser og kirkesamfunn samarbeidet om en konferanse i menighetsplanting, ble tatt som et positivt tegn.

I ledelsen for konferansen var DAWN-leder Øivind Augland og styreleder Andreas Nordlie samt representanter for de 15 samarbeidende organisasjonene, deriblant DFEF.

I åpningsmøtet var Egil Svartdahl en av talerne. Han trakk blant annet frem et punkt i et skriv fra 1976 som over 150 pinseledere hadde signert, hvor det stod at det var ubibelsk å starte ny pinsemenighet der det allerede fantes en.

– Tidene har forandret seg. Nå velsigner eldre menigheter de nye som kommer, sa han og la til at vi ikke har innbyrdes konkurranse om syndere som blir frelst.

Deler av konferansen var organisert som valgfrie seminarer. Med over 50 foredragsholdere på tre dager gjorde det konferansen særdeles innholdsrik. Det var emner som Menighetsplantingens ABC; Hvordan plante én menighet på flere steder og Evangeliet til fattige. Noen av emnene var rettet mot innvandrere: Evangeliet til muslimer og Flerkulturelle og etniske menigheter.

SENDT-konferansens hensikt faller godt inn i DFEFs målsetting for sitt videre menighetsarbeid. Denne er fortsatt under bearbeidelse, forklarer Haldor Aasebø, men meddeler at man er enige om at DFEF vil satse på å øke antall menigheter i Norge og antallet på tilhørige i menighetene.

– Vi er en liten bevegelse, men De Frie Evangeliske Forsamlinger har sin berettigelse i det kristne landskapet i Norge, slår Haldor Aasebø fast.

I Det gode budskaps papirutgave kommer mer fra konferansen om menighetsplanting.Print artikkel Skriv ut artikkelen