Fredsbarnet

Noen ganger kan utsiktene til fred virke håpløse og svake, men Gud kan snu selv de mørkeste situasjoner. Misjonær og antropolog Don Richardson forteller hvordan Gud åpnet hjertene til et stammefolk i New Guinea for evangeliet.

 


Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (13.12.2013)


Jesus ble født i kummerlige kår. Men han brakte fred til verden.

Sawi-folket var et voldelig samfunn av hodejegere som praktiserte kannibalisme og æresdrap. Men deres uhyggelige kultur inneholdt en forunderlig tradisjon som fungerte som en nøkkel til deres forløsning.

Mens Carol og Don Richardson lærte språket og levde sammen med folket, ble de mer og mer oppmerksomme på gapet som skilte deres kristne livssyn fra sawienes verdensbilde. I ​​deres øyne var det Judas, ikke Jesus, som var helten i evangeliene. Jesus var en ynkverdig mann, bare til å le av. Kjærlighet og tilgivelse var ikke noe de krigerske stammene hadde forstand på.

En hendelse fikk Don Richardson til å oppdage en forløsende analogi som pekte på Kristus tydeligere enn noe bibelsted kunne. Det han oppdaget var sawi-begrepet fredsbarn.

Tre landsbyer var i konstant kamp på dette tidspunktet, med grusomme tap for alle parter. Utryggheten gjorde at Richardson vurderte å forlate stedet. Carol gjorde en stor innsats med å behandle syke, så for å holde dem der, kom sawi-folket sammen og bestemte seg for at de ville slutte fred.

De stridende parter kom sammen til seremonier. Små barn ble utvekslet, fredsbarn. En mann gjorde spesielt inntrykk da han løp mot fiendens leir og bokstavelig talt ga sønnen til en hatet fiende. Da Richardson observerte dette, skrev han: «En mann kunne faktisk gi sin egen sønn til sin fiende!»

Ifølge tradisjonen var fredsbarnet en garanti for at tidligere uoverensstemmelser ikke skulle tas opp igjen. Fredsbarnet ble tatt godt vare på i fiendens leir.

Don Richardson brukte denne analogien for å forklare at Gud ofret sin egen sønn for å skape forsoning med menneskene. Dette var noe sawiene kunne forstå. Å sammenlikne Jesus med et fredsbarn fikk mange landsbyboere til å omvende seg til kristendommen. En oversettelse av Det nye testamente på sawi ble publisert. Og Carol fikk behandle nesten 2500 sawi-pasienter.

Hyrdene fra Betlehem var de første av mange til å sette sitt håp til fredsbarnet. Deres liv ble virkelig revolusjonert av et barn, fordi Guds veier ikke er våre veier og hans vei til fred er helt forskjellig fra andre tenkelige veier.

Dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn svøpt og ligger i en krybbe. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» (Luk 2,12-14).

Hvem kunne unngå å se det utrolige i at Israels utfrielse var en baby i oksens krybbe? Kunne dette inspirere til håp for dem som trengte det så sårt? Men denne babyen var deres eneste håp for fred. Og hyrdene trodde det.

Mange tror veien til fred er gjennom materiell velstand. Hvem ønsker ikke å bli velsignet med komfort og trygghet? Men velstand skaper ikke fred.

 Jesus har lovet at selv om hver hånd er imot oss, vil han veilede oss til fred. La ikke hjertet bli grepet av angst (Joh 14,1), sa han. Når Herren gir oss sin fred kan vi si med David: Jeg frykter ikke noe ondt (Sal 23,4).

Jesus velsigner oss med en fred verden ikke kan gi. Derfor kan heller ikke verden kan ta den bort. Uansett hvor mektige våre fiender kan virke, enten de er mennesker, hendelser, omstendigheter eller systemer, er Jesus sterkere. Vi har hans løfte: Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden! (Joh 16,33).

Det erklærte Simeon da han kikket på fredsbarnet og sa: Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse (Luk 2,29-30).

Håpet om fred ble født i Midtøsten. Fred kan også bli født i hjertene til dem som setter sin lit til fredsbarnet.

Dette er julens budskap.Print artikkel Skriv ut artikkelen