Sammen for Norge søker ungdom:

Bli med og evangeliser Norge

Hei ungdom!

Har du lyst til å jobbe med ungdom og bruke et år til å reise rundt og evangelisere? Da kan dette være noe for deg. Vi søker etter nye ettåringer som kan være med og evangelisere Norge.


Oppdatert: (23.4.2013)


Etter et år i tjeneste er det tid for Andrea Wannebo, Kristine Ljøstad og Filip Jensen å gi seg som ettåringer. Hans Martin Skagestad )midten) fortsetter.

I et samarbeid mellom De frie evangeliske forsamlinger i Norge og Troens Bevis søker vi nye ettåringer som kan være med og evangelisere Norge. Etter å ha startet flere ungdomsarbeid dette året, er det nå tid for Andrea Wannebo, Kristine Ljøstad og Filip Jensen å gi seg som ettåringer. Det vil si at det nå er behov for nye ettåringer som kan være med å starte opp ungdomsarbeid på småsteder.

Målet er å starte opp minst to ungdomsarbeid i halvåret. Etter 6-12 måneder skal ungdomsarbeidene være selvgående. Dette gjøres i forbindelse med satsingen Sammen for Norge, som fokuserer på at ressurssterke menigheter skal hjelpe ressurssvake menigheter.

Ettåringene skal hjelpe vår ungdomsevangelist, Hans Martin Skagestad, med å starte disse ungdomsarbeidene. Hverdagen til teamet består av å bygge ungdomsarbeid gjennom ungdomsmøter, lovsangs-øvelser, bibelgrupper, skolebesøk og delta på aktiviteter som knytter gode relasjoner. I tillegg til dette er det mange flere oppgaver.

Som ettåring vil må få mange samtaler med ungdom og være Guds verktøy til å se mennesker frelst og disippelgjort. Dessuten vil et år på team gi en unik erfaring i hvordan man bygger ungdomsarbeid fra grunnen, samtidig som man får prøvd seg i alle slags roller og oppgaver.

Det praktiske rundt stillingen: Ettåringene er et samarbeid mellom Troens Bevis og De frie evangeliske forsamlinger (DFEF). Rent formelt er ettåringene ansatt i DFEF, og får en lønn på kr. 10 000,- i måneden. Kost og losji er inkludert når man er på reise.

Basen til Sammen for Norge er i Kristiansand, og reisene tar i stor grad utgangspunkt herfra. Vi kan bistå med bo-muligheter i Kristiansand om dette er nødvendig, men det dekkes ikke økonomisk. Det er mulig å være bosatt andre steder i Norge, men da må man beregne lenger tid til reising.

Vi søker ikke personer med spesielle kvalifikasjoner, men forsøker å sette sammen et team som til sammen har kvalitetene som trengs for å bygge et ungdomsarbeid.

         Oppstart: 1. august 2013

         Aldersgrense: 18-30 år

         Søknadsfrist: 1. juni

Send oss en søknad

Elsker du Jesus, ungdommer og har en brann for å hjelpe menigheter på småplasser? Vil du sette av ett år til å reise rundt i landet og evangelisere gjennom å bygge ungdomsarbeid? Send oss en søknad, da vel! Fyll ut søknadsskjema på tbve.no/ettaring.Print artikkel Skriv ut artikkelen