Terje Gamst om Nord-Norgekonferansen:

Stor betydning for små menigheter

Med opptil 60 deltakere har Nord-Norgekonferansen stor betydning for små venneflokker spredt over store avstander, forteller forstander i arrangørmenigheten, Terje Gamst. 

Oppdatert: (24.8.2012)


Med tema: Tid for høst var Reidar Gamst (t.h.) konferansens gjennomgangstaler. Hans bror, Terje Gamst, er forstander i arrangørmenigheten, Filadelfia, Hammerfest.
I Finnmarks vakre natur stod Filadelfia, Hammerfest, som arrangør for årets Nord-Norgekonferanse. Stedet var Repparfjord ungdomssenter utenfor Skaidi. Hovedtaler i konferansen var Reidar Gamst, med tema: Tid for høst.

– Forstander i Filadelfia, Terje Gamst, hvor mange deltakere var det på denne konferansen?

– Det var 46 påmeldte. Med tilreisende fra nære omgivelser var det mellom 50 og 60 deltakere.

– Det er første gang konferansen arrangeres på ungdomssenteret her på Skaidi, hvordan fungerte det?

– Ja, det er første gang vi har konferansen her. Det ser ut til at det har fungert  veldig bra. Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger. Det har vært gode boforhold her på rom i hovedbygget eller på hytter. Maten har vært upåklagelig med vill-laks på lørdag og finn-biff søndag. Velsmakende og med preg fra landsdelen.

– Hva betyr det for menighetene her i Finnmark å ha en slik konferanse?

– Vi har arrangert denne konferansen i over 20 år. Det viser seg at den betyr veldig mye. Det var representanter her fra de fleste menighetene i distriktet, også fra Troms. I år fikk vi også besøk fra Nordland, så vi utvider stadig. I Finnmark er vi små venneflokker med store avstander mellom menighetene. Derfor betyr det mye at vi kan treffes i hvert fall en gang i året.

– Si litt om bakgrunnen for tema: Tid for høst.

– Her i Finnmark vet vi veldig mye om det å høste, særlig bær og slike ting. Det er en veldig viktig tid på året. Det krever en del å høste, men det er viktig at vi får maten i hus før den barske vinteren kommer over oss. Slik er det også på det åndelige området. Vi må hanke inn de vi kan mens det er anledning.

Terje Gamst forklarer litt om bakgrunnen for Nord-Norgesutvalget. Utvalget er opprettet siden ressursene i forsamlingene er begrenset. Det er seks menigheter i Finnmark og tre i Troms. Grunnen til at Nord-Norgekonferansen kom i stand fra begynnelsen av var at menighetene er små og har behov for å samordne ressursene. Det gjelder også for tilreisende predikanter. Da kan menighetene dele på utgiftene.

– Sammen står vi sterkere, slår forstanderen fast. Han minner om at selv om det heter Nord-Norgekonferanse, så er alle fra hele landet velkommen.



Print artikkel Skriv ut artikkelen