Maria Lura

Bibelen i ny oversettelse – eller en ny bibel?

Har en vendt seg til å lese den samme Bibelen i flere år kan det virke unaturlig å lese om det samme med andre ord. Verre blir det når enkelte vers får en helt annen betydning.

Ved Oddwin Solvoll
Oppdatert: (15.5.2012)


- Norsk er et fattig språk. Det kan i blant være vanskelig å beskrive grunnteksten mening, mener Maria Lura, Våle.

Den 19. oktober 2011 lanserte Bibelselskapet Bibelen i ny oversettelse. Utgaven har fått navnet Bibel 2011. Bibelselskapet sier selv at de i den nye oversettelsen har søkt å komme nærmere kildetekstene, nærmere de bibelske bildene, i en utgave oversatt direkte fra grunnspråkene til et moderne norsk. En bred sammensatt gruppe av Norges fremste bibelforskere og forfattere står bak Bibelselskapets nye oversettelse.

Bibel 2011 kommer i ny drakt med tydelig skrift som er god å lese. Oppsettet er med kapitteltall i rødt. Det er nye, mer omfattende ordforklaringer og en ny, historisk oversikt over bibelsk tid.

Norge er et lite land og norsk et lite språk i verdenssammenheng. Likevel kan vi glede oss over tre ulike bibeloversettelser her i landet. Det at språket er levende og endres over tid, gjør det nødvendig med nye bibelutgaver år om annet. For noen kan en ny bibel virke både fremmed og uvant. Har en vent seg til å lese den samme bibelen gjennom flere år, vil det alltid være rart å lese noe nytt. Da kan det være lett å tro at den utgaven vi er vant med er selve «grunnteksten». Ved å lese ulike utgaver vil Ordet bli forklart på en mer berikende måte. 
I papirutgaven av Det gode budskap forklarer denne artikkelen videre hvordan Bibelselskapet har behandlet flere ulike ord i den nye bibeloversettelsen. Det er et lengre intervju med generalsekretær i Det norske bibelselskap, Ingeborg Mongstad Kvammen og forkynnere blant de frie venner forteller hvordan de ser på den nye oversettelsen.
Enkelte misliker at Fader vår nå har blitt til Vår Far. I Det gode budskap kan du følge utviklingen av Fadervår gjennom flere hundre år. Visste du at det i oversetelsen av 1550 het: Vor Fader i Himmelen?Print artikkel Skriv ut artikkelen