Det Gode Budskap

Ny redaktør tiltrer 1. feburar

Oddwin Solvoll tiltrer som redaktør i Det Gode Budskap fra 1. februar 2012. Oddwin har lang erfaring som journalist, blant annet fra pinsebevegelsens organ "Korsets Seier".

Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (22.12.2011)Etter at nåværende redaktør Leif Frode Svendsen sa opp sin stilling for å gå over i tjeneste som pastor i Klippen Vea har vi lett etter hans arvtaker. Det å være redaktør av Det Gode Budskap er en viktig tjeneste som krever rett mann. Vi tror at vi har funnet denne mannen i Oddwin Solvoll. 

Oddwin tilhører menigheten DFEF Misjonshuset, Moss. Han skriver om seg selv:

"Jeg har vokst opp i Pinsebevegelsen i en misjonærfamilie og har tilbrakt deler av barne- og ungdomstiden i Fjerne Østen. Misjonsarbeid og ellers menighetsarbeid ligger nært til mitt hjerte. Jeg gikk på amerikansk skole som barn, behersker brukbart engelsk og kinesisk (siste kun muntlig). De siste fire, fem årene har jeg tilhørt Misjonshuset, Moss, hvor jeg er engasjert i både sang, musikk og har talt i enkelte møter."

Oddwin er 55 år og bosatt i Moss. Han ansettes i en 80 % stilling som redaktør. Vi ber alle menigheter om å ta godt i mot Oddwin når han etterhvert begynner å gjøre henvendelser med forespørsel om informasjon og mulig stoff til bladet. Selv om Oddwin har lang erfaring som journalist er han ganske ny i bevegelsen og er avhengig av å få et nettverk hvor han kan få informasjon om hva som skjer i bevegelsen, samt hjelp til å finne det gode historiene. 

Samtidig vil vil benytte anledningen til å takke Leif Frode Svendsen for de årene han har stått i tjenesten som redaktør for bladet. Han har vært med på å løfte bladet og etterlater seg et produkt som han kan være stolt av. 


Print artikkel Skriv ut artikkelen