1911 -2011

Betania Arendal markerer 100 år

Betania står i år ved en milepæl. Den 9. oktober 1911 ble  Betania-menigheten stiftet. Dermed kan menigheten i år se tilbake på 100 års virksomhet.


Ved Bjørn S. Olsen
Oppdatert: (09.12.2011)Den første tiden

Menigheten ble stiftet som en frukt av en vekkelse som gikk over vårt land. Guds folk var  i bønn og hadde stor nød for de ufrelste og derfor ble det samling

til bønnemøter i private hjem og på lokaler. Vekkelsen kom til Arendal og fikk en uvurderlig betydning for vår by og distriktet. I den første tiden ble møtene holdt i Losje Starkads lokaler på Tyholmen. Da menigheten ble staret ble den kalt “Menigheten av troende døpte”. Menighetene hadde en rik tid, og vokste til å bli byens største disentermenighet. Den første forstanderen i menigheten var A. Tangen, og de første eldstebrødrene var M. Blom Bakke og  Chr. Johannessen.

Menighetens navn

I 1918 flyttet menigheten til Hylleveien og tok da navnet BETANIA. Den 30. august

1976 ble det på ekstraordinært årsmøte vedtatt at menighetens navn skulle endres til Den Frie Evangeliske Forsamling Betania, Arendal. Dette for å markere bedre den bevegelsen menigheten er en del av. Menighetens første forstandere var A. Tangen (1911-1913) M. Blom Bakke (1913-1917), Chr. Johannesen (19171922).

Alf F. Thorstensen ble innsatt som forstander i 1944, og ble i denne tjenesten til 1947.  I tiden fra 1947 til 1958 har vi ikke noe større  skriftlig historie om menigheten. I 1958 ble Arvid Myreng forstander og han ble her til 1963. Han opplevde en rik tid og menigheten  vokste i tall og styrke.  Under hans tid ble også lokalet pusset opp slik at møtelokalet var pent og tidsmessig.

Yngvar Pettersen kom som forstander i 1964 28 år gammel og det var ikke lett å være ung forstander i den tiden. Han startet sin forstandertjeneste her i Arendal.  Han opplevde at det var en krevende oppgave å være så ung forstander i en menighet med så mye eldre, men han opplevde en fin tid i Arendal. Han var så omgjengelig  og fikk mange venner. I 1969 ble Paul Iversen forstander og fortsatte her i 3 år. Han var en omsorgsperson som var til stor velsignelse. Gunnar Standal som hadde tjenestegjort som misjonær i Brasil ble forstander her  kun i 1 ½ år og under hans tid ble det nye Betania lokalet  bygd.

Stig Lekardal som er fra Sverige ble kalt til menigheten som forstander i 1992, men vår bror ville bare binde seg til et år av gangen.  

Reidar Gamst er den som har vært her lengst som forstander. I hele 6 år hadde vi den glede å han og hans familie her. Det var en rik tid for menigheten på alle måter. Vår bror fikk stor kontaktflate og nådde mange også utenfor menigheten.

Fra høsten  2002 og frem til i dag har menigheten blitt ledet av et eldste og tjener råd.

Les hele menighetens jubileumsskrift her.Print artikkel Skriv ut artikkelen