Nyhetsbrev 3 - 2019

Da var årets tredje nyhetsbrev på plass og distribuert pr e-post. 

Sommerstevnet 2019

Sommerstevnet 2019 - 10.-14. juli på Solstrand Sammen som en stor familie

Referanseutvalgs - møtet

DFEFs referanseutvalg hadde sitt første møte på Gardermoen lørdag 30.mars.
60 personer representerte over 20 av DFEFs menigheter, i tillegg var MHU og DFEF Ung tilstede.

Nyhetsbrev 2 - 2019

Da var årets andre nyhetsbrev på plass og distribuert pr e-post. 

Nyhetsbrev 1 - 2019

Da var årets første nyhetsbrev på plass og distribuert pr e-post. 
  Nyhetsbrev 3 - 2019
  Da var årets tredje nyhetsbrev på plass og distribuert pr e-post. 
  Sommerstevnet 2019
  Sommerstevnet 2019 - 10.-14. juli på Solstrand Sammen som en stor familie
  Referanseutvalgs - møtet
  DFEFs referanseutvalg hadde sitt første møte på Gardermoen lørdag 30.mars.
  60 personer representerte over 20 av DFEFs menigheter, i tillegg var MHU og DFEF Ung tilstede.
  Nyhetsbrev 2 - 2019
  Da var årets andre nyhetsbrev på plass og distribuert pr e-post. 
  Nyhetsbrev 1 - 2019
  Da var årets første nyhetsbrev på plass og distribuert pr e-post. 
  Refranseutvalgsmøtet 30.mars
  Til menighetslederne i DFEFs Menigheter:

  Innkalling til DFEFs referanseutvalg lørdag 30.mars 2019 på Gardermoen
  MISJONSKONFERANSE 2019
  New Life Ministries Norge har den store glede å invitere til misjonskonferanse 24.-26. Mai som arrangeres i Elvebyen Familiekirke i Drammen. Dette blir en konferanse full med misjonsinspirasjon og informasjon.

  Siste 5 nyheter om Det Gode Budskap